WORLDS APART

(28.03) Kjetil Ingvar Berge: WORLDS APART. Sammen med Alfonso Borragan, Jason Havneraas, Maria Angélica Madero, Kristian Skylstad.
Sted: Olav Kyrresgt. 5, 1. etg.

WORLDS APART har sitt utgangspunkt i en video om en isbil kjøpt i nord-England, som ble kjørt fra London til Kirkenes via Murmansk. Iskrem ble delt ut langs veien mot en samtale om været. Prosjektet fra 2013, som het Breaking the Ice, handler om klimaendring og kommunikasjon. 
 
Til denne utstillingen er det også laget helt nye objekt, og i tillegg har WORLDS APART med verk av fire andre kunstnere hvis arbeider kommenterer vinklinger og tema som kommer fram i utstillingen. Verk som utdyper hvordan en kommuniserer når tale, språk og samhandling over grenser og andre barrierer, blir strukket. Om vann og is, og om hvordan en deler erfaringer og ressurser. Det handler også om kunstnerens rolle som formidler av slike tema. The forces of conservation can become evangelical and, like any other rigorous belief system, have little latitude and lack the capacity to reflect. Simon Read.
 
Alfonso Borragan deltar med en video fra prosjektet No Man’s Land; agua games. Han har valgt å lage kunst fordi det er det som gir han best mulighet til å uttrykke og utvikle ideer. Jason Havneraas lager arbeid som forfører og balanserer mellom iscenesettelse og dokumentar. Til utstillingen kommer han med to videoer, hvorav en av dem er helt ny og laget spesielt for utstillingen i samarbeid med Kjetil Berge; k j draumer, 2014Maria Angelica Madero er med i utstillingen med video av en performanceforelesning: Uncertainty and the Ocean: An introduction to Militarised Waters, 2013 . Maria Angelica Madero arbeider tverrfaglig; denne  gangen snakker hun om filosofi, tidligere laget hun musikk – og i framtiden ønsker hun å være dikter. Kristian Skylstad sine arbeid kretser ofte rundt enkeltindivids oppførsel- og følelsesliv. Til utstillingen lager han et rennende veggmaleri med tittelen Pink Matter
 
Breaking the Ice er produsert av Nordnorsk Kunstnersenter og opprinnelig laget til Barents Spektakel, 2013, se også. http://www.barentsspektakel.no/nb/events/45
 
BREAKING THE ICE - Av Kjetil Ingvar Berge
 
Til Barents Spektakel 2013, vil eg kjøre ein iskrembil frå London til Kikenes via Murmansk. Dette inneber ein stor omveg via Øst-Europa og opp gjennom ein del av det ekstreme nordområdet av Russland. Undervegs vil eg utveksle iskrem for ein prat om været med folk eg møter. Undervegs vil ei forteljing som kombinerer elementer av reiseskildring, road movie og odyssey bli til. Denne vil bli presentert i og rundt iskrembilen under festivalen.
 
Som på norsk tyder det engelske uttrykket 'å bryte isen’ å initiere sosial interaksjon, ofte gjennom humor eller vennlege henvendelser. Reisa vil innebera slike handlingar, først gjennom den enkle utvekslingar av ein iskrem for ein samtale om været - eit universellt "isbrytande" emne - men eventyret har og som mål å oppmuntre sosial og kulturell utveksling mellom Kirkenes og den russiske naboen. Denne ideen om ein samtale mellom naboar om været er ein viktig del av prosjektet. Og "bryte isen" i tittelen refererer også til verknadane av global oppvarming som sjølvsagt ikkje har respekt for landegrenser. Samtaler om været brukte vera eit trygg emne - bare venleg og heilt ubetydelig småprat, men nå er det eit tema med ei kjensle av bange aningar.
BREAKING THE ICE er forsetteleg ei absurd reise – som inneber å ta med iskrem, via ei unødvendig omfattande reiserute, midtvinters og langt inn i den arktiske sirkelen med eit kjøretøy som brukar fossilt brensel og er laga for sommardager i England, samstundes med at det fungerer som ei plattform for diskusjonar om global oppvarming. Det paradokse i prosjektet er meint å konfrontera vår kollektive avstanstaking til foreståande kriser, og det er også ei reise til ei av frontlinjene av klimaendringer der ein verkelg kjenner slike effekter. Samstundes feirer det vår absurde kapasitet til optimisme. Iskrembilen som er kjøpt på ebay frå ein mislykka iskrem selger i nord England, er i seg sjølv eit symbol på uheldig optimisme og forpurra ambisjonar. Ein viktig del av prosjektet vil være forholdet mellom det intime og det sosiale. Den har en leken og ufarlig utgangspunkt i den barnslige aspekt av iskrem som lett og optimistisk kan starte en dialog mellom mennesker som ikke har møtt før. Deretter følger samtalen om været som er den tryggeste samtaleemne mellom naboar. Men kva som skjer etter iskremurdelinga når det ikkje er eit felles språk? Ideen er at smalltalk kan leia til ein samtale om dei større problema. Den mest brennende tema servert fra dieseldrevne iskrem bilen vil være spørsmål om den siste olje og den siste isen.
 

Aktiviteter

Levert av WebSite AS